Ekowizjer-header-1630x390-1.jpg
Działamy w ochronie środowiska

O NAS

EKOWIZJER

Projekty Usługi Badania

O FIRMIE

Od ponad 20 lat działamy na rynku w szeroko pojętej dziedzinie ochrony środowiska. Świadczymy usługi dla dużej grupy odbiorców indywidualnych i korporacyjnych.

Posiadany przez nas certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdza nasze kompetencje w zakresie pobierania próbek środowiskowych. Niezależnie od posiadanego Certyfikatu potrafimy i wiemy jak prawidłowo pobierać próbki, bo „niewłaściwe pobieranie próbek, niweczy trud analityka….” (Pollab)

Certyfikat Akredytacji Centrum Badawczego

Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1150, uzyskany 17.03.2010 r. Został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Od tego czasu systematycznie powiększamy zakres akredytowanych metod badawczych.
Zakres akredytacji nr AB 1050 jest dostępny na stronie internetowej www.pca.gov.pl.

Zespół

Nasz doświadczony i w niezmienny w składzie zespół, od lat podnosi swoje kwalifikacje. Stałość zasobu osobowego grup terenowych, gwarantuje eliminowanie podstawowych błędów systemowych, mających wpływ na wyniki.

Nasi Partnerzy
partnerzy-logo-eurofins.jpg
partnerzy-logo-gig.jpg
partnerzy-logo-pan.jpg
sbb-logo.jpg
cbidgp-log-bw.jpg